Дом за стари хора – гр. Угърчин е разположен в централната част на града сред уникалната природа на северните склонове на Стара планина и долината на р. Каменица.
Домът е открит в средата на 2006 г., като основните му дейности са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, регламентирани в ППЗСП и ЗСП.

Нашите цели са:
• задоволяване на ежедневните потребности на потребителите;
• създаване на условия за социални контакти и възможности настанените възрастни хора да водят самостоятелен живот, както и да се чувстват неразделна част от обществото;
• безрезервна подкрепа и осигуряване на необходимата топлина и взаимопомощ на пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни.

Нашият дом:
Дом за стари хора - гр. Угърчин е създаден със заповед № РД 01261/ 25.04.2006.
Разположен е в централната част на гр. Угърчин, отдалечен на 35 км. от  областния гр. Ловеч.
Капацитетът на дома е 40 човека – мъже и жени.

На разположение на потребителите са:
• осемнадесет спални помещения, мебелирани и оборудвани по подходящ начин
• столова
• две дневни за почивка

За удобство на потребителите:
• кабелна телевизия;
• организиране на празници, тържества и екскурзии.