ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА [Дата на публикуване - 30 януари 2015 г.]

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ГРАД УГЪРЧИН [Дата на публикуване - 23 декември 2014 г.]

________________________________________________________________________________________________

СПРАВКИ ЗА ДОГОВОРИ-ФАКТУРИ ДСХ

________________________________________________________________________________________________

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Дом за стари хора, гр. Угърчин /2014-2015/

Дата на публикуване: 22.12.2014 г., Уникален номер в регистъра на АОП: 00340-2014-0011
________________________________________________________________________________________________

Доставка на хранителни стоки за нуждите на Дом за стари хора – гр. Угърчин за срок от 2 години по 5 (пет) обособени позиции:

Дата на публикуване: 30.05.2018 г., Уникален номер в регистъра на АОП: 00340-2018-0015
________________________________________________________________________________________________