Услугите, които предлагаме:

• оборудвано по подходящ начин спално помещение;
• здравословна и  питателна храна, в т.ч. диетична, в зависимост от здравословното състояние  и  личния избор на потребителите;
• снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
• съдействие при  необходимост от ползване  на различни  административни услуги;
• възможност за самостоятелно организиране на свободното време – четене на книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии  по актуални проблеми  и др.;
• организиране  на съвместни прояви с други социални заведения, екскурзии, честване на лични и национални празници;
• информация за нормативната уредба, регламентираща  дейността  на доставчика на социалната услуга, както и правата  и  задълженията  на потребителите;
• възможност за лични  контакти  с  роднини  и близки  на потребителите.